Flautoforte

Slider Item Image

Flautoforte jest nowatorskim projektem Łukasza Długosza i polega na zamawianiu, prawykonywaniu, nagrywaniu i udostępnianiu polskiej współczesnej literatury fletowej.

Nagrania muzyki współczesnej na flet należą w Polsce do rzadkości. Za wyjątkiem nagrań radiowych, kilku płyt z utworami najwybitniejszych polskich kompozytorów czy amatorskich nagrań w Internecie, utwory te nie są profesjonalnie utrwalane i rozpowszechniane.

Łukasz Długosz od wielu lat jest inicjatorem zamówień kompozytorskich u wielu polskich twórców. Realizowane one były we współpracy z wieloma instytucjami i festiwalami. Dzięki kilkunastoletniej, aktywnej działalności artysty powstało prawie 60 nowych utworów od koncertów na flet i 2 flety poprzez muzykę kameralną do dzieł solowych, napisanych przez prawie 40 kompozytorów. Wiele z tych utworów powstało dzięki programowi „Zamówień kompozytorskich” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanemu przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wszystkie te kompozycje zostały publicznie prawykonane, a część z nich nagrana dla Polskiego Radia i firm fonograficznych. Pozostaje jednak wciąż znaczna część z tych utworów, która nie doczekała się profesjonalnej dokumentacji i promocji. Projekt Flautoforte uzupełnia tę lukę oraz umożliwia flecistom w Polsce i na świecie poznanie nowej literatury muzycznej.

Nagrania utworów są udostępnione bezpłatnie w Internecie i są uzupełnienie o wywiady z kompozytorami, wypowiedzi muzyków czy fragmenty prób. Jeśli jest to tylko możliwe, oprócz nagrań w Internecie rozpowszechnione zostaną także zapisy nutowe nagranych kompozycji.

Czekam na Wasze komentarze, pytania i prośby. Flautoforte jest nowym, ale otwartym na nowe pomysły projektem. Możemy go tworzyć wspólnie!


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Stulecie powrotu Polski nad Bałtyk